torsdag 19 oktober 2017

Matematik vecka 43

Hej!
Tisdag nästa vecka påbörjar vi kapitel 3 i matteboken.
Där arbetar vi med addition till 100 med tiotalsövergång samt volym (rymdmått) med liter och deciliter.
Du som förbereder med Bingel kan alltså börja träna nu.

Så här står det i Lärarhandledningen om kapitel 3:

"Kapitlet behandlar additionstabellerna med tiotalsövergång och även de
generaliserade tabellerna inom talområdet 0-100. I elevboken presenteras
metoden att först fylla ut tiotalet och därefter lägga till resten. Arbetet inleds med
att eleverna målar hur den andra termen läggs till på det sättet. Därefter följer
systematisk träning där eleverna övar på att i tur och ordning addera ental till 9, 8,
7, 6 och 5. Eleverna har tidigare lärt sig att termerna i en addition kan byta plats,
vilket de kan tillämpa i de resterande additionerna som är lättare att lösa om man
börjar med det största talet. Mot slutet av Safaridelen arbetar eleverna med de
generaliserade tabellerna. Även här används metoden att först fylla ut till hela tiotal
och sedan lägga till resten. Vi visar också att matematiska mönster, t.ex. 8 + 5 = 13,
18 + 5 = 23, 28 + 5 = 33 osv. kan vara till hjälp vid uträkningen.
Enhetsdelen sist i kapitlet tar upp volym. Begreppet volym konkretiseras genom
att eleverna får jämföra olika kärl och undersöka vilket som rymmer mest. De får
fundera över vad vi kan använda för slags verktyg för att mäta volym. Slutligen
presenteras litermåttet och decilitermåttet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar