tisdag 10 oktober 2017

Matematik vecka 41

Hej!

I dag har vi tränat på att skriva egna textuppgifter i matematik. Leka matteboksförfattare kan man säga.

Alla har fått skriva två textuppgifter. En som ska lösas med addition och en med subtraktion.

Vi kommer sen att byta mellan grupperna: Röd grupp löser uppgifterna från Gul grupp och tvärtom.

Då tränar vi bland annat på detta:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera
och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller
och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna
tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med
hjälp av matematikens uttrycksformer.
                                                                     Ur Läroplan för grundskolan LGR11

Vi tränade på detta redan i åk 1 och det gick över förväntan bra i dag! Duktiga barn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar