måndag 22 januari 2018

Matematik vecka 4

Utdrag ur matematikbokens lärarhandledning:

Kapitlet tar upp begreppet multiplikation för första gången. Några enkla
multiplikationer konkretiseras med bilder, där vi visar sambandet mellan addition
och multiplikation, att en upprepad addition av samma tal kan skrivas kortare med
gånger. Därefter arbetar eleverna med tvåans multiplikationstabell. Tabellen visas
först i ordning, både som en upprepad addition med 2 och som en multiplikation.
När eleverna har förstått begreppet multiplikation får de färdighetsträna på tvåans
tabell. De följande momenten handlar om jämna och udda tal samt begreppen
”dubbelt så många” och ”hälften så många”. Safaridelen avslutas med att eleverna
får lära sig att dela upp en helhet och benämna en halv, en tredjedel och en
fjärdedel samt skriva delarna med siffror.
Enhetsdelen behandlar former, lägesbegrepp och ytor. De två- och
tredimensionella former som eleverna redan lärt sig repeteras och två nya
tredimensionella former, rätblock och cylinder, presenteras. Begreppen hörn,
kant och sida tas upp. Eleverna får här samtidigt träna på ordningstal och
lägesbeskrivningar. För att jämföra areor visas hur man kan täcka ytor med lika
stora rutor och utifrån det jämföra ytornas storlek med varandra.
Till enhetsdelen är det bra att ha tillgång till de aktuella två- och tredimensionella
formerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar