måndag 20 november 2017

Matematik vecka 47

Hej!
Vi börjar nu med kapitel 4 i boken.
En hel del av detta har vi redan arbetat med, men ska nu göra mer systematiskt.
Vi fortsätter också med analoga klockan - tio i och över samt 20 i och över.
Träna gärna på klockan hemma!
Tips!  Arbeta med Bingel hemma, då blir det lättare att arbeta med boken. Glömt Bingel-inloggning - fråga oss.
Kapitlet behandlar subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0-100.
Eleverna får först lära sig hur man kan tänka för att räkna ut subtraktioner med
tiotalsövergång och har till en början hjälp av bilder där de ser talen uppdelade i
tiotal och ental. I elevboken visas metoden att minska i två steg, först till 10 och
sedan resten. Eleverna får sedan träna på att i tur och ordning minska från talen
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18. Mot slutet av Safaridelen tas de generaliserade
subtraktionstabellerna upp. Även här visas metoden att först minska ner till
hela tiotal och sedan minska med resten. Eleverna uppmärksammas också på att
matematiska mönster, t.ex. 13 – 8 = 5, 23 – 8 = 15, 33 – 8 = 25 osv. kan vara till
hjälp vid uträkningen.
Enhetsdelen sist i kapitlet handlar om tid. Här lär sig eleverna om minuter.
De får sedan öva att läsa av 10 minuter i/över och 20 minuter i/över på en analog
klocka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar