torsdag 9 februari 2017

Veckans djur

Vi har jobbat mycket kring vanlig förekommande djur i Sverige sedan höstterminens skolstart.
Vi ville att barnen skulle:

  • bekanta sig med textens uppbyggnad
  • bekanta sig med enkla meningsstruktur
  • vänja sig vid gemena bokstäver tidigt
  • få kännedom för de vanliga djuren man kan stöta på
  • lära sig att samarbeta med andra och kunna jobba självständigt
Nu kommer vi att inrikta oss mer kring just faktatexter. Till hjälp kommer vi att använda oss av 6 fältare. Det är en mall som barnen kommer att ha nytta av under deras skolgång när de ska skriva faktatexter, i detta fall fakta om djur.

Om ni är nyfikna så ser en 6 fältare ut så här:
Bildresultat för sexfältare djurFramöver kommer vi att välja djur som barnen själva har fått önska....och de har fått önska alla möjliga djur.
Bildresultat för animals

Koppling till läroplanen:
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 
  •  Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 
  •  Handstil
  •  Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar